Privacyverklaring

Lunettes AVA Brillen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Kvknr. 18024906 en gevestigd te Haarendijk 25, 5076 TL Haaren, Nederland, (hierna: “AVA”, “wij” of “ons” ) is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen. Wij respecteren de privacy van onze klanten en de gebruikers van www.avabrillen.nl (hierna: Website) en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld. Het kan voorkomen dat er in de toekomst wijzigingen plaatsvinden in de Privacyverklaring. U vindt de actuele Privacyverklaring te allen tijden op onze website.

Verzamelde gegevens

Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt of die wij verkrijgen door uw gebruik van de website en webshop. De persoonsgegevens die we hooguit van u vragen zijn:

  • Uw voor- en achternaam
  • De naam van uw bedrijf
  • Uw (zakelijk) e-mailadres

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken de door u verstrekte gegevens voor de volgende doelen:

  1. Om uw orders gereed te maken en af te leveren.
  1. Om u ondersteuning te bieden (zoals een goede aftersales service).
  1. Om u in de mogelijkheid te stellen contact met ons op te nemen middels een digitaal contactformulier welke rechtstreeks en over een veilige verbinding naar info@avabrillen.nl wordt verstuurd.
  1. Om de website en webshop te beoordelen op functionaliteit en gebruiksgemak (hiervoor gebruiken we NIET uw IP-adres) zodat we verbeteringen kunnen doorvoeren in het voordeel van de bezoeker, u dus.

Vertrouwelijkheid en verstrekking van gegevens aan derden

Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en uw gegevens goed te beveiligen. Wij verkopen uw persoonlijke informatie bovendien niet aan derden.

Bescherming van gegevens

We nemen de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. Zo zorgen wij dat we uw gegevens uitsluitend in een beveiligde omgeving verwerken waar alleen bevoegd personeel toegang toe heeft. Bovendien is onze Website voorzien van hedendaagse beveiligingstechnieken. Zo is onze website beveiligd met een SSL(Secure Socket Layer)-certificaat waarmee de bescherming van de data die u op de website invoert over een beveiligde verbinding naar ons worden verzonden.

Delen van persoonsgegevens

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van AVA Brillen bepaalde werkzaamheden verrichten.

Cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AVA Brillen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:

info@avabrillen.nl

Persephonéstraat  3-06, 5047 TT, Tilburg

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort/ID-kaartnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen of opmerkingen?

Wenst u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact op te nemen met AVA dan kunt u dit per e-mail doen:

× Hoe kan ik je helpen?